ترکیب بند

Tarkib Band

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ترکیب بند

کارگردان: امیر آذین

محصولایران
مستند «ترکیب بند» روایتی است با موضوع ترکیب بندهایی که در موضوع عاشورا و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سروده شده است که شناخته شده ترین آن‌ها ترکیب بند جناب محتشم کاشانی است.

عوامل سازنده مستند ترکیب بند