پوستر فیلم  ترکیب بند

ترکیب بند

Tarkib Band

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «ترکیب بند» روایتی است با موضوع ترکیب بندهایی که در موضوع عاشورا و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سروده شده است که شناخته شده ترین آن‌ها ترکیب ب...

عوامل سازنده مستند ترکیب بند

درباره مستند ترکیب بند

مستند «ترکیب بند» روایتی است با موضوع ترکیب بندهایی که در موضوع عاشورا و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سروده شده است که شناخته شده ترین آن‌ها ترکیب بند جناب محتشم کاشانی است.