از هر دستFrom Each Hand

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  از هر دست

کارگردان: علی میرزاده

محصولایران
فیلم کوتاه «از هر دست» داستان خانواده ها و افرادی را روایت می کند که باید بین آبادانی کشور و عدم حمایت اقتصاد داخل یکی را انتخاب کنند.