پوستر فیلم  مظنون

مظنون

.42دقیقه
سریال «مظنون» داستان یک برنامه نویس حرفه ای است که مامور شده تا دستگاهی را برای مبارزه با تروریسم طراحی کند. ولی با مرگ مشکوک مدیر این پروژه، او نیز از این پروژه کنار گذاشته می‌ شود، او دریافته‌ است که می توان با تجزیه و تحلیل رفتار شهروندان توسط هوش مصنوعی، پی برد که قرار است جرمی صورت بگیرد، ولی حکومت علاقه‌ ای به این موضوع ندارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مظنون

Jonathan Nolan
Ramin Djawadi

خلاصه محتوا

سریال «مظنون» داستان یک برنامه نویس حرفه ای است که مامور شده تا دستگاهی را برای مبارزه با تروریسم طراحی کند. ولی با مرگ مشکوک مدیر این پروژه، او نیز از این پروژه کنار گذاشته می‌ شود، او دریافته‌ است که می توان با تجزیه و تحلیل رفتار شهروندان توسط هوش مصنوعی، پی برد که قرار است جرمی صورت بگیرد، ولی حکومت علاقه‌ ای به این موضوع ندارد.