پوستر فیلم  دزد دوچرخه

دزد دوچرخه

Bicycle Thieves

.1ساعت و5دقیقه
«دزد دوچرخه» داستان مردی در ایتالیا و در ایام بعد از جنگ جهانی دوم است که به سختی کاری پیدا می کند اما برای این کار نیاز به دوچرخه دارد. او به سختی دو...

عوامل سازنده فیلم دزد دوچرخه

درباره فیلم دزد دوچرخه

«دزد دوچرخه» داستان مردی در ایتالیا و در ایام بعد از جنگ جهانی دوم است که به سختی کاری پیدا می کند اما برای این کار نیاز به دوچرخه دارد. او به سختی دوچرخه را به دست می آورد اما مشکلاتی برایش به وجود می آید.