پوستر فیلم  چاپلین

چاپلین

.4دقیقه
انیمیشن «چاپلین» در مورد «چاپلین» مردی با لباسی ساده و قد کوتاه است که کارهای او با دوستانش برایش دردسر درست می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال چاپلین

Cyril Adam
Vincent De Mul
Guillaume Boissot

خلاصه محتوا

انیمیشن «چاپلین» در مورد «چاپلین» مردی با لباسی ساده و قد کوتاه است که کارهای او با دوستانش برایش دردسر درست می کند.