ترال
بستن

ترال

Trawl

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ترال
پیش نمایش
مستند «ترال» روایت حضور کشتی های چینی در آب های خلیج فارس برای صیادی و پیامدهای این حضور برای صیادان بومی و محیط زیست است. این مستند تلاش می کند با بهره گیری از اسناد سازمان شیلات و تصاویر مستند صیادی با دستگاه ترال، تمام ابعاد این مسئله را روشن سازد.

عوامل سازنده مستند ترال