خشت های طلا

Gold Bricks

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خشت های طلا

کارگردان: مهدی محمودی

محصولایران
مستند «خشت های طلا» روایتی از زندگی «سید صادق حجازی» چهره ای اثر گذار درهمدان است که از جمله مبارزان همدان علیه رژیم پهلوی بوده است. این روایت از زبان چهره های سرشناس فرهنگی و علمی گفته می شود.

عوامل سازنده مستند خشت های طلا

مهدی محمودی
مهدی محمودی
سعید مهدوی