پوستر فیلم  شمشیرزن دوره گرد

شمشیرزن دوره گرد

فیلمژاپنی
.2ساعت و14دقیقه
در سال ۱۸۶۸، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، یک «شمشیرزن دوره گرد» به نام «کنشین همورا» که قبلا یک آدمکش بوده است، قسم می خورد تا به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند، یاری برساند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شمشیرزن دوره گرد

Keishi Ohtomo
Shinzô Matsuhashi
Naoki Satô
Tsuyoshi Imai

خلاصه محتوا

در سال ۱۸۶۸، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، یک «شمشیرزن دوره گرد» به نام «کنشین همورا» که قبلا یک آدمکش بوده است، قسم می خورد تا به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند، یاری برساند.