پوستر فیلم  شب دهم

شب دهم

سریالایرانی
.55دقیقه
سریال «شب دهم» داستان جوان شروری به نام «حیدر خوش مرام» است که عاشق یکی از شاهزاده‌ های قجری می‌ شود و برایش شرط می‌ گذارد که اگر بتواند 10 شب تعزیه در زمان حکومت نظامی رضاخان برگزار کند با او ازدواج خواهد کرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال شب دهم

حسن فتحی
حسن بشکوفه
حسن فتحی
آرش معیریان

خلاصه محتوا

سریال «شب دهم» داستان جوان شروری به نام «حیدر خوش مرام» است که عاشق یکی از شاهزاده‌ های قجری می‌ شود و برایش شرط می‌ گذارد که اگر بتواند 10 شب تعزیه در زمان حکومت نظامی رضاخان برگزار کند با او ازدواج خواهد کرد.