گوهر سنگGemstone

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گوهر سنگ

کارگردان: محمدجواد رحیمی

محصولایران
مستند «گوهر سنگ» به ضرورت رسیدگی به معادن فیروزه ایران می پردازد که در نیشابور بسیار موفق بوده اما در شهربابک در حال سقوط است.
محمدجواد رحیمی