پرگارفصل 1 قسمت 29Compass E29

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرگار

محصولایران
سریال «پرگار» داستان خانواده ای دارای دو دختر است که دختر کوچک آن ها سال ها قبل به فرزند خواندگی پذیرفته شده ولی خود دختر از این اتفاق خبر ندارد. مادر واقعی دختر که از پد...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر