پوستر فیلم  نابودگر: سرنوشت تاریک

نابودگر: سرنوشت تاریک

Terminator: Dark Fate

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «نابودگر: سرنوشت تاریک» درباره دو نابودگر است که برای نابودی «سارا کانر» به زمین فرستاده شدند تا مانع شکل گیری مقاومت در آینده شوند. اما «سارا ک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک

 فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک
 فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک
 فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک
 فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک
 فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک

عوامل سازنده فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک

Tim Miller
James CameronDavid Ellison
Junkie XL
Julian Clarke

درباره فیلم نابودگر: سرنوشت تاریک

فیلم «نابودگر: سرنوشت تاریک» درباره دو نابودگر است که برای نابودی «سارا کانر» به زمین فرستاده شدند تا مانع شکل گیری مقاومت در آینده شوند. اما «سارا کانر» برای حفاظت از یک زن جوان به نام «دانی راموس» و نزدیکانش که با دیگران تفاوت زیادی دارند زحمت می کشد تا به وسیله او برای همیشه به داستان ترمیناتور پایان دهد.