ناموجود

شهر خاکستریThe Gray City‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شهر خاکستری

کارگردان: حسن هدایت

محصولایران
زن جوانی به نام گلی نیک آیین، که کارگردان تلویزیون است، با همسرش در مجتمع مسکونی پر جمعیت زندگی می کند. زن جوان که مشغول ساختن فیلمی است درباره زندگی کودکان بی سرپرست در پرورشگاه با دختربچه ای آشنا می شود که سخت بر او و شوهرش تأثیر می گذارد و روابط آن دو را دگرگون می کند...
فیلم‌های پیشنهادی