انعکاس
بستن

انعکاسThe Cast Back

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  انعکاس
پیش نمایش

کارگردان: رضا کریمی

محصولایران
در فیلم «انعکاس» « شهروز » بر اثر نشانه هایی به همسرش «نسیم» شک کرده و پس از مدتی او را ترک می کند. نسیم طی نامه ای دیدار ناگهانی خود و «سینا» را که خواستگار سابق او بوده...