انعکاس
بستن

انعکاسThe Cast Back

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  انعکاس
پیش نمایش

کارگردان: رضا کریمی

محصولایران
در فیلم «انعکاس» « شهروز » بر اثر نشانه هایی به همسرش «نسیم» شک کرده و پس از مدتی او را ترک می کند. نسیم طی نامه ای دیدار ناگهانی خود و «سینا» را که خواستگار سابق او بوده شرح می دهد. شهروز با مقایسه این دیدار و دیدار خود و دختری زیبا به نام «فرشته» که در همان زمان در اصفهان روی داده به این نتیجه می رسد که هیچکدام از آن ها به دیگری خیانت نکرده اند. نسیم اما دل شکسته نمی تواند به راحتی از این مسئله بگذرد.