انعکاس
بستن
پوستر فیلم  انعکاس

انعکاس

Enekas

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
در فیلم «انعکاس» « شهروز » بر اثر نشانه هایی به همسرش «نسیم» شک کرده و پس از مدتی او را ترک می کند. نسیم طی نامه ای دیدار ناگهانی خود و «سینا» را که خ...

تصاویر و جزییات فیلم انعکاس

عوامل سازنده فیلم انعکاس

رضا کریمی
سعید حاجی میری

درباره فیلم انعکاس

در فیلم «انعکاس» « شهروز » بر اثر نشانه هایی به همسرش «نسیم» شک کرده و پس از مدتی او را ترک می کند. نسیم طی نامه ای دیدار ناگهانی خود و «سینا» را که خواستگار سابق او بوده شرح می دهد. شهروز با مقایسه این دیدار و دیدار خود و دختری زیبا به نام «فرشته» که در همان زمان در اصفهان روی داده به این نتیجه می رسد که هیچکدام از آن ها به دیگری خیانت نکرده اند. نسیم اما دل شکسته نمی تواند به راحتی از این مسئله بگذرد.