نفرسNafres

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نفرس

کارگردان: سامان غنائمی

محصولایران
فیلم کوتاه «نفرس» داستان چند پیام تلگرامی فرستاده شده برای «فرهاد» است که عینا اتفاق می‌ افتد تا کار به جایی می‌ رسد که او، تصمیم به کار های عجیبی می گیرد.
حسن حبیب زاده
مهدی جمشیدی