نفرس

Nafres

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نفرس

کارگردان: سامان غنائمی

محصولایران
فیلم کوتاه «نفرس» داستان چند پیام تلگرامی فرستاده شده برای «فرهاد» است که عینا اتفاق می‌ افتد تا کار به جایی می‌ رسد که او، تصمیم به کار های عجیبی می گیرد.

عوامل سازنده فیلم کوتاه نفرس

حسن حبیب زاده
مهدی جمشیدی