پوستر فیلم  بادکش

بادکش

.1دقیقه
انیمیشن سریالی «بادکش» داستان عروسک هایی در پشت شیشه یک ماشین است که با بادکش هایی به شیشه می چسبند و داستان هایی را با یکدیگر رقم می زنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بادکش

José Luis UchaToni García
Claudio Biern Boyd
José Luis Ucha
Henry Saiz

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «بادکش» داستان عروسک هایی در پشت شیشه یک ماشین است که با بادکش هایی به شیشه می چسبند و داستان هایی را با یکدیگر رقم می زنند.