ناموجود

444 روز444 Rooz

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  444 روز

کارگردان: ایمان گودرزی

محصولایران
چند ماه پس از پیروزی انقلاب و بعد از آنکه چهره واقعی آمریکا برای ملت ایران آشکار شد و آنها از فعالیت های مداخله جویانه دولت آمریکا آگاه شدند، تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، به سوی محل سفارت آمریکا حرکت کردند...
ایمان گودرزی
حمید بنا
فیلم‌های پیشنهادی