پوستر فیلم  خشم اژدها

خشم اژدها

Fist of Fury

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «خشم اژدها» درباره یک شاگرد کونگ فو به نام «ژن چن» است. او به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد و در آن جا با ژاپنی های نژاد پرست مواجه م...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم خشم اژدها

Wei Lo
Raymond Chow
Wei Lo
Joseph Koo
Peter Cheung

درباره فیلم خشم اژدها

فیلم «خشم اژدها» درباره یک شاگرد کونگ فو به نام «ژن چن» است. او به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد و در آن جا با ژاپنی های نژاد پرست مواجه می شود و بر خلاف دوستانش، در مقابل ظلم آن‌ ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنر های رزمی، با آن ها مقابله می کند.