آرتور و مینی موی ها 2: انتقام مالتازارد

Arthur et la vengeance de Maltazard

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آرتور و مینی موی ها 2: انتقام مالتازارد

کارگردان: Luc Besson

محصولفرانسه
انیمیشن «آرتور و مینی موی ها 2: انتقام مالتازارد»، داستان آرتور بعد از گذراندن امتحاناتی سخت است که به عنوان حامی طبیعت برگزیده می شود. او یک پیام حاوی درخواست کمک از طرف مینی موی ها دریافت می کند و برای کمک به آن ها دست به کار می شود.

عوامل سازنده انیمیشن آرتور و مینی موی ها 2: انتقام مالتازارد

Luc BessonEmmanuel Prévost
Éric Serra
Julien Rey