هوانوردان
بستن
پوستر فیلم  هوانوردان

هوانوردان

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «هوانوردان» درباره یک هواشناس بلند پرواز به نام «جیمز گلیشر» و زنی شجاع به اسم «آملیا رن» است که همراه هم می خواهند تا بلند ترین ارتفاعی که بشر تاکنون توانسته پرواز کند را به وسیله بالون تجربه کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هوانوردان

Tom Harper
Tom HarperDavid Hoberman
Tom HarperJack Thorne
Steven Price
Mark Eckersley

خلاصه محتوا

فیلم «هوانوردان» درباره یک هواشناس بلند پرواز به نام «جیمز گلیشر» و زنی شجاع به اسم «آملیا رن» است که همراه هم می خواهند تا بلند ترین ارتفاعی که بشر تاکنون توانسته پرواز کند را به وسیله بالون تجربه کنند.