هشت درجه زیر صفر

Eight Below

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هشت درجه زیر صفر

کارگردان: Frank Marshall

محصولآمریکا
فیلم «هشت درجه زیر صفر» داستان دو جستجوگر است که به دلیل سرمای طاقت فرسا در قطب جنوب از گله سگ‌ هایشان جدا می‌ شوند و آن دو باید برای نجات خود سختی های زیادی را تحمل کنند.

عوامل سازنده فیلم هشت درجه زیر صفر

David HobermanPatrick Crowley
Mark Isham
Christopher Rouse