پوستر فیلم  جنگ برای سیاره میمون ها

جنگ برای سیاره میمون ها

.2ساعت و20دقیقه
فیلم «جنگ برای سیاره میمون ها» درباره گروهی از میمون‌ ها است که دست‌کاری ژنتیکی شده اند و به رهبری میمونی به نام «سزار» درگیر نبردی خونین، با ارتشی از انسان‌ ها می‌ شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ برای سیاره میمون ها

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ برای سیاره میمون ها» درباره گروهی از میمون‌ ها است که دست‌کاری ژنتیکی شده اند و به رهبری میمونی به نام «سزار» درگیر نبردی خونین، با ارتشی از انسان‌ ها می‌ شوند.