پوستر فیلم  در جست و جوی فارستر

در جست و جوی فارستر

Finding Forrester

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «در جستجوی فارستر» داستان «فارستر» نویسنده ‌ای است که پس از بردن جایزه پولیتسر در چند دهه قبل دیگر کتابی ننوشته و «جمال» پسری شانزده ساله که استع...

تصاویر و جزییات فیلم در جست و جوی فارستر

 فیلم در جست و جوی فارستر
 فیلم در جست و جوی فارستر
 فیلم در جست و جوی فارستر
 فیلم در جست و جوی فارستر
 فیلم در جست و جوی فارستر

عوامل سازنده فیلم در جست و جوی فارستر

Gus Van Sant
Sean ConneryLaurence Mark
Mike Rich
Valdís Óskarsdóttir

درباره فیلم در جست و جوی فارستر

فیلم «در جستجوی فارستر» داستان «فارستر» نویسنده ‌ای است که پس از بردن جایزه پولیتسر در چند دهه قبل دیگر کتابی ننوشته و «جمال» پسری شانزده ساله که استعداد خاصی برای نوشتن دارد از سر اتفاق با «فارستر» آشنا می‌ شود و بعد از آشنایی یکدیگر را به نوشتن تشویق می‌ کنند.