در جست و جوی فارستر

Finding Forrester

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  در جست و جوی فارستر

کارگردان: Gus Van Sant

محصولآمریکا
فیلم «در جستجوی فارستر» داستان «فارستر» نویسنده ‌ای است که پس از بردن جایزه پولیتسر در چند دهه قبل دیگر کتابی ننوشته و «جمال» پسری شانزده ساله که استعداد خاصی برای نوشتن دارد از سر اتفاق با «فارستر» آشنا می‌ شود و بعد از آشنایی یکدیگر را به نوشتن تشویق می‌ کنند.

عوامل سازنده فیلم در جست و جوی فارستر

Sean ConneryLaurence Mark
Mike Rich
Valdís Óskarsdóttir