پوستر فیلم  با ما بیا

با ما بیا

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «با ما بیا» داستان خواهر و برادری است که پس از ازدست دادن برادر بزرگترشان در یک حادثه، برای نجات والدینشان از ناامیدی سفری ماجراجویانه به سرزمین عجایب و دنیایی خیالی را آغاز می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم با ما بیا

Brenda Chapman
Leesa KahnAndrea Keir
Marissa Kate Goodhill
John Debney
Dody Dorn

خلاصه محتوا

فیلم «با ما بیا» داستان خواهر و برادری است که پس از ازدست دادن برادر بزرگترشان در یک حادثه، برای نجات والدینشان از ناامیدی سفری ماجراجویانه به سرزمین عجایب و دنیایی خیالی را آغاز می کنند.