پوستر فیلم  فارست گامپ

فارست گامپ

Forrest Gump

.2ساعت
«فارست گامپ» مرد ساده ‌دلی است که در ایستگاه اتوبوسی منتظر نشسته‌ است. با آمدن خانمی، خود را معرفی می‌ کند و داستان زندگیش را تعریف می‌ کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم فارست گامپ

Robert Zemeckis
Eric RothWinston Groom
Alan Silvestri
Arthur Schmidt

درباره فیلم فارست گامپ

«فارست گامپ» مرد ساده ‌دلی است که در ایستگاه اتوبوسی منتظر نشسته‌ است. با آمدن خانمی، خود را معرفی می‌ کند و داستان زندگیش را تعریف می‌ کند.