ناموجود

جاذبه های پروJazebehaye Peru

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  جاذبه های پرو
بسیاری از مورخان و باستان شناسان، پرو را مهد امپراتوری اینکا می دانند. مستند "جاذبه های پرو" در دو ویژگی ها و جاذبه های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی این کشور را به تصویر می کشد.
فیلم‌های پیشنهادی