پوستر فیلم  روز شغال

روز شغال

.2ساعت و12دقیقه
فیلم «روز شغال» درباره یک قاتل بین المللی معروف به «شغال» است. پس از تلاش نا فرجام برای ترور «دوگل» در اوت سال 1962، «شغال» توسط ژنرال های ناراضی «فرانسه» برای کشتن «رئیس جمهور» «چارلز دوگل» استخدام می شود.

عوامل سازنده فیلم روز شغال

Fred Zinnemann
Julien DerodeDavid Deutsch
Georges Delerue
Ralph Kemplen

خلاصه محتوا

فیلم «روز شغال» درباره یک قاتل بین المللی معروف به «شغال» است. پس از تلاش نا فرجام برای ترور «دوگل» در اوت سال 1962، «شغال» توسط ژنرال های ناراضی «فرانسه» برای کشتن «رئیس جمهور» «چارلز دوگل» استخدام می شود.