پوستر فیلم  پست

پست

.1ساعت و52دقیقه
فیلم «پست» درباره پنهان کاری است، که چهار رئیس‌ جمهور ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان، مدیر روزنامه «واشنگتن‌ پست» تصمیمی تاریخی می‌ گیرد. «کاترین گراهام» و سردبیر بخش سوانح رانندگی، «بنجامین سی بردلی» می‌ خواهند وارد نبردی بی‌ سابقه بین خبرگزاری‌ ها و دولتی‌ ها شوند تا بتوانند اسنادی را از پنتاگون افشا کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پست

Steven Spielberg
Liz HannahJosh Singer
John Williams

خلاصه محتوا

فیلم «پست» درباره پنهان کاری است، که چهار رئیس‌ جمهور ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان، مدیر روزنامه «واشنگتن‌ پست» تصمیمی تاریخی می‌ گیرد. «کاترین گراهام» و سردبیر بخش سوانح رانندگی، «بنجامین سی بردلی» می‌ خواهند وارد نبردی بی‌ سابقه بین خبرگزاری‌ ها و دولتی‌ ها شوند تا بتوانند اسنادی را از پنتاگون افشا کنند.