حضرت مهندس

Hazrat Engineer

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  حضرت مهندس

محصولایران
فیلم کوتاه «حضرت مهندس» روایتی از زندگی یک دانشجوی رشته مهندسی است که فضای مجازی باعث سرگرمی او و فراموش کردن کارهای روزمره و دستورات پدرش می شود.

بازیگران فیلم کوتاه حضرت مهندس

عوامل سازنده فیلم کوتاه حضرت مهندس

حسین حقیقی