پوستر فیلم  خبرنگار اما

خبرنگار اما

Correspondent Ema

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «خبرنگار اما» به بررسی فاجعه روستای منصوری در جنوب لبنان می پردازد. در این فاجعه، ارتش اسرائیل آمبولانس حامل زنان و کودکان را در نزدیکی مقر سازم...

عوامل سازنده مستند خبرنگار اما

درباره مستند خبرنگار اما

مستند «خبرنگار اما» به بررسی فاجعه روستای منصوری در جنوب لبنان می پردازد. در این فاجعه، ارتش اسرائیل آمبولانس حامل زنان و کودکان را در نزدیکی مقر سازمان ملل مورد حمله موشکی قرار می دهد.