یک روز زندگیOne Day Life

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یک روز زندگی

محصولایران
مستند «یک روز زندگی» مسابقه ای است که در آن به تبلیغ و ترویج مهمان نوازی، پرهیز از تجمل گرایی و خلاقیت در آراستگی محیط و ساده زیستی، تعامل با اعضای خانواده و تعامل با دیگ...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر