پوستر فیلم  بازگرد

بازگرد

The Return

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «بازگرد» روایت تلخ سرگذشت زنان ایزدی، در مناطق تحت کنترل داعش است. این مستند می خواهد از دریچه ای تازه به اوضاع اسفناک زنان ایزدی و آنچه بر آنان...

عوامل سازنده مستند بازگرد

ماریا ماوتی
امیر بکان
زانیار لطفی

درباره مستند بازگرد

مستند «بازگرد» روایت تلخ سرگذشت زنان ایزدی، در مناطق تحت کنترل داعش است. این مستند می خواهد از دریچه ای تازه به اوضاع اسفناک زنان ایزدی و آنچه بر آنان گذشته نگاه کند.