پوستر فیلم  بگذار همه حرف بزنند

بگذار همه حرف بزنند

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «بگذار همه حرف بزنند» داستان یک نویسنده مشهور به نام «آلیس» است که برای رهایی از گذشته ناگوار خود، سفری با کشتی به همراه برادرزاده و دوستانش را آغاز می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بگذار همه حرف بزنند

Steven Soderbergh
Gregory Jacobs
Deborah Eisenberg
Thomas Newman
Steven Soderbergh

خلاصه محتوا

فیلم «بگذار همه حرف بزنند» داستان یک نویسنده مشهور به نام «آلیس» است که برای رهایی از گذشته ناگوار خود، سفری با کشتی به همراه برادرزاده و دوستانش را آغاز می کند.