پوستر فیلم  آخرین مسابقه او

آخرین مسابقه او

فیلمآلمانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «آخرین مسابقه او» داستان «پل اورهاف»، قهرمان سابق المپیک قصد دارد برای آخرین بار در مسابقه ی دوی ماراتن برلین شرکت کند اما او حالا آنقدر پیر شده که در این راه به مشکلاتی می خورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آخرین مسابقه او

Kilian Riedhof
Boris Schönfelder
Peter Hinderthür
Melanie Margalith

خلاصه محتوا

فیلم «آخرین مسابقه او» داستان «پل اورهاف»، قهرمان سابق المپیک قصد دارد برای آخرین بار در مسابقه ی دوی ماراتن برلین شرکت کند اما او حالا آنقدر پیر شده که در این راه به مشکلاتی می خورد.