گفتگو با سایه
بستن
پوستر فیلم  گفتگو با سایه

گفتگو با سایه

Goftogoo Ba Saye

مستندایرانی
.1ساعت و25دقیقه
مستند «گفتگو با سایه» درباره زندگی و اندیشه های «صادق هدایت» است. او نویسنده آشنای ایرانی است. تحلیلی بر آثارش که مهمترین آن ها «بوف کور» است را به نم...

تصاویر و جزییات مستند گفتگو با سایه

 مستند گفتگو با سایه
 مستند گفتگو با سایه
 مستند گفتگو با سایه
 مستند گفتگو با سایه

عوامل سازنده مستند گفتگو با سایه

درباره مستند گفتگو با سایه

مستند «گفتگو با سایه» درباره زندگی و اندیشه های «صادق هدایت» است. او نویسنده آشنای ایرانی است. تحلیلی بر آثارش که مهمترین آن ها «بوف کور» است را به نمایش می گذارد.