گفتگو با سایه
بستن

گفتگو با سایه

Goftogoo Ba Saye

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گفتگو با سایه
پیش نمایش

کارگردان: خسرو سینایی

محصولایران
مستند «گفتگو با سایه» درباره زندگی و اندیشه های «صادق هدایت» است. او نویسنده آشنای ایرانی است. تحلیلی بر آثارش که مهمترین آن ها «بوف کور» است را به نمایش می گذارد.

عوامل سازنده مستند گفتگو با سایه