پوستر فیلم  پر شده

پر شده

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه « پر شده» داستان گربه بازیگوشی است که سریع خشمگین می شود اما بعد از مدتی با یک دوست آشنا می شود و به او یاد می دهد که چطور خشم خود را کنترل کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پر شده

Elise Simoulin
Nicholson N.f

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه « پر شده» داستان گربه بازیگوشی است که سریع خشمگین می شود اما بعد از مدتی با یک دوست آشنا می شود و به او یاد می دهد که چطور خشم خود را کنترل کند.