پوستر فیلم  پر شده

پر شده

Stuffed

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه « پر شده» داستان گربه بازیگوشی است که سریع خشمگین می شود اما بعد از مدتی با یک دوست آشنا می شود و به او یاد می دهد که چطور خشم خود را کن...

تصاویر و جزییات انیمیشن پر شده

 انیمیشن پر شده
 انیمیشن پر شده
 انیمیشن پر شده
 انیمیشن پر شده
 انیمیشن پر شده

عوامل سازنده انیمیشن پر شده

Elise Simoulin
Nicholson N.f

درباره انیمیشن پر شده

انیمیشن کوتاه « پر شده» داستان گربه بازیگوشی است که سریع خشمگین می شود اما بعد از مدتی با یک دوست آشنا می شود و به او یاد می دهد که چطور خشم خود را کنترل کند.