پوستر فیلم  چیپ و دیل: زندگی در پارک

چیپ و دیل: زندگی در پارک

.7دقیقه
انیمیشن «چیپ و دیل: زندگی در پارک» درباره دو سنجاب بازیگوش است که در محل زندگی خود، با شیطنت و بازیگوشی های متفاوت، در هر قسمت از این سریال اتفاقات جدیدی را رقم می زنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک

Jean Cayrol
Marc Du Pontavice
Vincent Artaud

خلاصه محتوا

انیمیشن «چیپ و دیل: زندگی در پارک» درباره دو سنجاب بازیگوش است که در محل زندگی خود، با شیطنت و بازیگوشی های متفاوت، در هر قسمت از این سریال اتفاقات جدیدی را رقم می زنند.