پوستر فیلم  چیپ و دیل: زندگی در پارک

چیپ و دیل: زندگی در پارک

Chip N Dale: Park Life

.7دقیقه
انیمیشن «چیپ و دیل: زندگی در پارک» درباره دو سنجاب بازیگوش است که در محل زندگی خود، با شیطنت و بازیگوشی های متفاوت، در هر قسمت از این سریال اتفاقات جد...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک

 سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک
 سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک
 سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک
 سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک
 سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک

عوامل سازنده سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک

Jean Cayrol
Marc Du Pontavice
Vincent Artaud

درباره سریال چیپ و دیل: زندگی در پارک

انیمیشن «چیپ و دیل: زندگی در پارک» درباره دو سنجاب بازیگوش است که در محل زندگی خود، با شیطنت و بازیگوشی های متفاوت، در هر قسمت از این سریال اتفاقات جدیدی را رقم می زنند.