ناموجود

قصه های بازارThe Tales Of Bazaar

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  قصه های بازار

محصولایران
قصه اول (طوطی و بقال): تعداد زیادی از نوجوان ها برای دیدن نمایش، گرد هم آمده اند. راوی، قصه بقالی را تعریف می کند که به طوطی اش بسیار علاقه مند است. طوطی کمک زیادی به بقال می کند و در بازار هم محبوب است. روزی بقال از دست طوطی که ظرف روغن را شکسته، خشمگین می شود و با چوب تنبیه اش می کند...
فیلم‌های پیشنهادی