آب را می فهمندThey Understand Water

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آب را می فهمند

کارگردان: میثم صبوحی

محصولایران
مستند «آب را می فهمند» روایت گر سختی های زندگی مردم «رودبار جنوب» یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان کرمان است. این منطقه از دیرباز دچار عقب ماندگی های زیادی از جمله مشکل...
میثم صبوحی
میثم صبوحی
مهدی انصاری