پوستر فیلم  توفیق اجباری

توفیق اجباری

فیلمایرانی
.1ساعت و31دقیقه
فیلم «توفیق اجباری» درباره بازیگری به نام «محمد رضا گلزار» است که از همسر خود جدا شده است. رضا و همسرش یکدیگر را دوست دارند اما برخی از رفتارهای رضا باعث بدبینی همسرش از او شده است.

عوامل سازنده فیلم توفیق اجباری

خلاصه محتوا

فیلم «توفیق اجباری» درباره بازیگری به نام «محمد رضا گلزار» است که از همسر خود جدا شده است. رضا و همسرش یکدیگر را دوست دارند اما برخی از رفتارهای رضا باعث بدبینی همسرش از او شده است.