پوستر فیلم  کشیک قلب

کشیک قلب

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «کشیک قلب» داستان یک پزشک به نام «یوسف» است. در شب قدر پیرمردی را با حال نامساعد از مراسم احیا در یکی از مساجد به آن جا می ‌آورند و این پزشک در مواجهه با این بیمار، اتفاقاتی برایش رخ می ‌دهد.

عوامل سازنده سریال کشیک قلب

حسین مهکام
علی پورکیانی
حسین مهکام

خلاصه محتوا

سریال «کشیک قلب» داستان یک پزشک به نام «یوسف» است. در شب قدر پیرمردی را با حال نامساعد از مراسم احیا در یکی از مساجد به آن جا می ‌آورند و این پزشک در مواجهه با این بیمار، اتفاقاتی برایش رخ می ‌دهد.