پوستر فیلم  تماس

تماس

The Call

.1ساعت و52دقیقه
فیلم «تماس» داستان دو نفری است که در زمان های مختلف زندگی می کنند. «سیون» در زمان حال زندگی می کند و «یانگ سون» در گذشته زندگی می کند. یک تماس تلفنی ا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم تماس

 فیلم تماس
 فیلم تماس
 فیلم تماس
 فیلم تماس
 فیلم تماس

عوامل سازنده فیلم تماس

Chung-Hyun Lee
Hul-sun Jeong
Dalpalan
Vanessa Taylor

درباره فیلم تماس

فیلم «تماس» داستان دو نفری است که در زمان های مختلف زندگی می کنند. «سیون» در زمان حال زندگی می کند و «یانگ سون» در گذشته زندگی می کند. یک تماس تلفنی این دو را به هم متصل می کند و زندگی آن ها تغییر می دهد.