پوستر فیلم  هویدا

هویدا

سریالایرانی
.43دقیقه
مستند «هویدا» در مورد «امیرعباس هویدا» است. او به عنوان کسی که طولانی ترین دوره نخست وزیری را در دوره پهلوی دوم داشته، جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات دهه چهل و پنجاه است. این مستند، کامل ترین مستند ایرانی در مورد زندگی، زمانه و مرگ «امیرعباس هویدا» با سابقه ترین نخست وزیر پهلوی می باشد.

عوامل سازنده سریال هویدا

مصطفی شوقی
مهدی مطهر
مصطفی شوقی
محمد ثقفی

خلاصه محتوا

مستند «هویدا» در مورد «امیرعباس هویدا» است. او به عنوان کسی که طولانی ترین دوره نخست وزیری را در دوره پهلوی دوم داشته، جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات دهه چهل و پنجاه است. این مستند، کامل ترین مستند ایرانی در مورد زندگی، زمانه و مرگ «امیرعباس هویدا» با سابقه ترین نخست وزیر پهلوی می باشد.