پوستر فیلم  هویدا

هویدا

Hoveida

سریالایرانی
.43دقیقه
مستند «هویدا» در مورد «امیرعباس هویدا» است. او به عنوان کسی که طولانی ترین دوره نخست وزیری را در دوره پهلوی دوم داشته، جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات دهه...

تصاویر و جزییات سریال هویدا

 سریال هویدا
 سریال هویدا
 سریال هویدا
 سریال هویدا
 سریال هویدا

عوامل سازنده سریال هویدا

مصطفی شوقی
مهدی مطهر
مصطفی شوقی
محمد ثقفی

درباره سریال هویدا

مستند «هویدا» در مورد «امیرعباس هویدا» است. او به عنوان کسی که طولانی ترین دوره نخست وزیری را در دوره پهلوی دوم داشته، جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات دهه چهل و پنجاه است. این مستند، کامل ترین مستند ایرانی در مورد زندگی، زمانه و مرگ «امیرعباس هویدا» با سابقه ترین نخست وزیر پهلوی می باشد.