پوستر فیلم  آشوب

آشوب

فیلمژاپنی
.2ساعت و30دقیقه
فیلم «آشوب» در مورد مردی است که سال ها خون و خون ریزی راه می ‌اندازد و قلمروی خود را گسترش می‌ دهد و در آخر عمر خود قصد دارد که اموال خود را بین فرزندانش تقسیم کند که تقسیم ‌ها به مذاق پسر سوم خوش نمی ‌آید، و این موضوع باعث جنگ و خون ریزی عظیم می ‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آشوب

Akira Kurosawa
Katsumi FurukawaMasato Hara
Tôru Takemitsu
Akira Kurosawa

خلاصه محتوا

فیلم «آشوب» در مورد مردی است که سال ها خون و خون ریزی راه می ‌اندازد و قلمروی خود را گسترش می‌ دهد و در آخر عمر خود قصد دارد که اموال خود را بین فرزندانش تقسیم کند که تقسیم ‌ها به مذاق پسر سوم خوش نمی ‌آید، و این موضوع باعث جنگ و خون ریزی عظیم می ‌شود.