پوستر فیلم  زنده

زنده

.1ساعت و36دقیقه
فیلم «زنده» درباره یک بازمانده است که در انزوا زنده مانده است اما گسترش سریع یک عفونت ناشناخته، کل یک شهر را در هرج و مرج غیر ممکنی قرار داده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زنده

Il Cho
Matt Naylor
Tae-seong Kim
Min-kyeong Shin

خلاصه محتوا

فیلم «زنده» درباره یک بازمانده است که در انزوا زنده مانده است اما گسترش سریع یک عفونت ناشناخته، کل یک شهر را در هرج و مرج غیر ممکنی قرار داده است.