زندگی کاغذیPaper Lives

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زندگی کاغذی

کارگردان: Can Ulkay

محصولترکیه
94
فارسی
6.5
فیلم «زندگی کاغذی» داستان «مهمت» جوانی است که با جمع آوری کاغذ و اداره کردن انبار مواد زائد جامد محله، امرار معاش می کند. بزرگترین حامی او در این زندگی، تحسین پدرش است. ا...
Onur Güvenatam
Ercan Mehmet Erdem
Evren Aksoy