پس از زمینAfter Earth

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پس از زمین

کارگردان: M. Night Shyamalan

محصولآمریکا
فیلم «پس از زمین» در آیندهای اتفاق می افتد که زمین در آن غیر قابل سکونت شده است. پدر و پسری که با سفینه شان، طی یک مأموریت به زمین اعزام می شوند. اما سفینه در میانه راه ...